پراکندگی اشکال مختلف در صحرای نازکا
این عکس را حتما در ابعاد بزرگ ببینید

 

همان گونه که شاهد بوده ايم خط در فرهنگهای مختلف کاربردهای گوناگونی داشته است. ولی از همه اعجاب آورتر خطوط و نقوشی است که بوميان اهل پرو، ۴۰۰ کيلومتری جنوب شرقی ليما، به صورت نهر يا شيار در صحرای غير قابل کشت نازکا ترسيم نموده اند. اين نقش ها آن چنان عظيم و وسيع اند که امکان رويت آنها از روی زمين ميسر نيست و تنها می توان با هواپيما به وجود شکل نهایيشان پی برد. چنانچه با هواپيما به اين شيارهای کنده شده در دل خاک نگريسته شود، اشکال اغراق آميزی از مرغان، عنکبوت، سوسمار، سگ، ماهی، نهنگ و غیره با شکلهای هندسی پيرامون آن نظير ستاره ها، مستطيل ها و چند ضلعی ها آشکار می گردد. اين اشکال متعلق به تمدن نازکا است که در حدود ۴۰۰ ق.م تا ۶۵۰ ميلادی در اين منطقه حيات داشته است.

اشکالی که در زیر مشاهده میکنید، مطابق با شکل بالا و به ترتیب شماره های آن آمده اند.وال

 


فضانورد یا انسان